مخطوطات مكتبة بلدية الإسكندرية – 1158 مخطوطة

رقم المخطوطة رابط المخطوطة   عنوان المخطوطة
0001 lagat sharkia tafa alarakiin 77.5 MB  
0001 manhl el 2wlya2 w mshrb el 2sfya2 619.9 MB منهل الاولياء ومشرب الاصفياء
0002 algwhar alnfees fi shar7 orgozat alra2is 273.6 MB  الجوهر النفيس في شرح ارجوزة الرئيس
0002 MABARK AL AZHAR FE SHAR7 MASHARK AL ANWAR 1,003.0 MB مبارق الازهار في شرح مشرق الانوار
0004 rawdet al azhar 101.6 MB روضة الازهار
0005 2shrak masabe7 al sayar al mo7amadya 1.8 GB اشراق مصابيح السيرة المحمدية
0005 alreiadi alnadiah 49.6 MB الرياض الندية
0006 7ayat el kolob b zakr el malek el ma7bob 98.6 MB حياة القلوب بذكر الملك المحبوب
0006 shar7 3orod al andalosy 196.4 MB شرح عروض الاندلسي
0007 7ashya 3la shar7 tgred al klam 198.6 MB حاشية علي شرح تجريد الكلام
0007 eshrak masabe7 al sayar al mo7madya-1 1.2 GB اشراق مصابيح السير المحمدية
0007 eshrak masabe7 al sayar al mo7madya-2 1.0 GB اشراق مصابيح السير المحمدية
0008 anas alwa7edeen 42.8 MB انس الوحيدين
0008 ketab al 3alem w al mot3alm 307.5 MB كتاب العلم والمتعلم
0008 ketab altaw7id 40.3 MB كتاب التوحيد
0009 al game3 al sa7e7 2.0 GB الجامع الصحيح
0009 bahgat al mo7ats fe a7kam gomlah mn al 7wades 61.8 MB بهجة المحادث في احكام جملة من الحوادث
0012 resala mo7’tsra fe al rob3 al mashhor bl mokntrat 67.6 MB رسالة مختصرة في الربع المشهور بالمنقطرات
0013 kassas al2anbiaa 514.0 MB قصص الانبياء
0013 sho3ab al eman 339.5 MB شعب الايمان
0015 mo7’tar ala3’any 464.4 MB مختار لمعاني
0015 shar7 al mol7’s fe al hay2a 119.9 MB شرح الملخص في الحياة
0015 tarwiat altami 33.9 MB  
0018 resala fe al 3aml balrob3 al mogeb 9.5 MB رسالة في العمل بالربع المجيب
0019 al maslk al kwem fe ma3rfat al tkwem 27.4 MB المسلك القويم في معرفة التقويم
0019 mo7’tar el 23’ane fe el27’bar w el tahane 633.0 MB مختار المعاني في الاخبار والتهاني
0020 kawa3ed alfors 13.0 MB قواعد الفهرس
0020 ma3arg al fakr al waheg fe 7al moshklat al zeg 106.6 MB مراج الفكر الوهيج في حل مشكلات الزيج
0021 7ayat al a7rar 162.9 MB حياة الابرار
0021 al3abab fi shar7 abyat aladab g1 723.9 MB الاحباب في شرح ابيات الادب
0021 el lam7 el nadse 138.6 MB  
0022 al3abab fi shar7 abyat aladab g2 314.7 MB الاحباب في شرح ابيات الادب
0022 al gman fe mo7’tasar 27’bar al zman 662.5 MB الجمان في مختصر خبر الزمان
0024 magmo3a fe al falk w al radiyat 82.7 MB مجموع في الفلك والرياضيات
0024 shar7 al 3awamel 87.2 MB شرح العوامل
0026 shr7 tkdomet alm3rfh 159.6 MB شرح تقدمة المعرفة
002 7ashia 3la shar7 almlwi llresala alsamarkandia 161.4 MB حاشية علي شرح الرسالة السمرقندية
0028 Elmoshtmlh 917.9 MB المشتملة
0029 7asheya 3ala shar7 ebn fartasha 537.6 MB حاشية علي شرح ابن
0029 magmo3a fe al falk w al radiyat 133.0 MB مجموع في الفلك والرياضيات
0029 shar7 al fasen 280.6 MB شرح الفاسين
002 ebda3 7ekmet al7akeem 59.2 MB ابداع حكمة الحكيم
002 ta3liq 3la nozom alsaga3i 16.7 MB تعليق علي نظم السجاعي
0030 magmo3a fe al falk w al radiyat 166.1 MB مجموع في الفلك والرياضيات
0031 7ashia 3la al motawel 236.1 MB حاشية علي المطول
0031 hadyt al mohtaden 160.4 MB هداية المهتدين
0032 t7reer al magaste 249.5 MB تحرير المجسطي
0034 fra2d mltka al2b7r g1 1.6 GB فرائد ملتقي الابحر
0035 bahget alanam 157.9 MB بهجة الانعام
0035 bhget al anam 155.8 MB بهجة الانعام
0035 fra2d mltka al2b7r g 2 1.6 GB فرائد ملتقي الابحر
0036 ashrat alsonia fi bad many almbahis alaslia 490.1 MB الاشارات السنية في بعض معاني المباحث الاصلية
0037 al anbah 3la tarek allah 58.6 MB الانباء علي طريق الله
0037 el mo3tabar fe ta3lel el mo7’taser 708.6 MB المختصر في تاؤيل المختصر
0038 klaed el3ukyan 597.7 MB قلائد
003 al mawheb al denya b al man7 al mo7amdya 1.4 GB المواهب اللدنية بالمنح المحمدية
003 fadal lila alnsf mn shaban 51.7 MB فضل ليلة النصف من شعبان
003 ft7 rb albreh shr7 alkssedh al7’zrgeh – ll7’zrgy 82.3 MB  فتح رب البريه بشرح القصيده الخزرجيه
0041 fath zi alsefat 95.7 MB فتح ذي الصفات
0044 3’aet alwsol ela shr7 al2sol 463.7 MB ايات الوصول علي شرح الاصول
0044 al bare3 fe a7kam al nagom 133.0 MB البارع في احكام النجوم
0045 alkwakeb alsa2era 1 69.5 MB الكوكب السايرة
0045 resala fe 3aml al bankam 11.6 MB رسالة في عمل
0046 7ashyt kogl 188.4 MB حاشية
0046 el kwakeb el sa2ra fe 27’bar masr w el kahra 2 67.7 MB الكواكب السائرة في اخبار مصر القاهرة
0047 alkwakeb alsa2era 3 63.7 MB الكواكب السايرة
0047 resala fe al 3aml bl asttrlab 111.0 MB رسالة في العمل بالاسطرلاب
0048 alkwakeb alsa2era 4 53.5 MB الكواكب السايرة
0049 alkwakeb alsa2era 5 66.2 MB الكواكب السايرة
004 al mawaheb al ladoneya 785.4 MB المواهب اللدنية
0052 fat7 elmawaheb 271.8 MB فتح المواهب
0052 resala fe 3elm al ga3far 7.4 MB رسالة في علم الجفر
0053 3omdt al fo7ol fe shar7 al fosol 84.1 MB عمدة الفحول في شرح الفصول
0053 al elmam beal a3lam 1 161.4 MB الالمام بالاعلام
0054 al elmam beal a3lam 2 122.6 MB الالمام بالاعلام
0054 ba3’yat al taleb al fale7 mn mashy7’at kade taba 217.0 MB  
0054 ktab fe 3alm al tab w 3amaloh 390.8 MB كتاب في علم الطب واعماله
0055 al mabad2 w al 3’ayat fe 3alm al mekat 97.0 MB المبادئ والغايات في علم الميقات
0055 sabt al sma3 283.4 MB ثبت السماع
0058 al alfya fe mostl7 7ades 121.5 MB الالفية في مصطلح الحديث
0059 alkalam alyasser 8.8 MB الكلام اليسير
005 al magma3 al mofann 739.8 MB المجمع المفن
0060 resala fe 3alm al falk 54.9 MB رسالة في علم الفلك
0061 shar7 mo3aynt al ma3ane 243.1 MB شرح مغنية المعاني
0061hal alremouz 369.6 MB حل الرموز
0062 asma2 al rsom al marsoma 3la al asttrlab 69.0 MB اسماء الرسوم علي مرسوم علي اسطرلاب
0062 azab almsharab fi alslok 414.7 MB عذب المشرب في السلوك
0066 dwa2 al 2bdan 126.0 MB دواء الابدان
0066 m3gm alslfy g 2 380.2 MB معجم السلفي
0067 m3gm alslfy g 1 378.6 MB معجم السلفي
0067 resala fe al tab 116.9 MB رسالة في الطب
0067 shar7 elmsael alrohiah 23.2 MB شرح مسائل الرؤيا
0068 al fadel fi sefat al adab al kamel 225.0 MB الفاضل في صفات الادب الكامل
0068 al manhal al rawy 95.9 MB المنهل الروي
0068 kanonaga 42.9 MB قانونجة
0068 kwakeb al2shrak 153.0 MB كواكب الاشراق
006 a7kam als3’ar 377.3 MB احكام السور
006 ebraz l6a2f al3’wamdh wa e7raz sna3t alfra2dh 1.4 GB ابراز لطائف الغوامض واحراز صناعه الفرائض
006 eshrak masabe7 al seyar 2 1.3 GB اشراق مصابيح السير
0075 masalek el 2bsar fe mamalek el 2msar 689.0 MB مسالك الابصار في ممالك الامصار
0075 mkala fe al nakras 32.4 MB مقالة في النقرس
0076 al tab al nabawe 61.9 MB الطب النبوي
0077 5olaset ma ya7sol 3lihi alsa3oon 28.0 MB  
0077 kitab fe 3elm al teb 353.4 MB كتاب في علم الطب
0078 al masba7 (a7’tsar al mofta7 ) 99.7 MB المصباح اختصار المفتاح
0079 7asheya 3ala shar7 zakareya al ansary 459.4 MB حاشية علي شرح زكريا الانصاري
0079 tal7’es al mofta7 fe al ma3ane w al bayan 131.3 MB تلخيص المفتاح في المعاني والبيان
0080 7ashet 3la shr7 zkrea al2nssary 3la alt7rer 444.4 MB حاشية علي شرح زكريا الانصاري
0080 al hawade 168.3 MB الهوادي
0080 to7fat el 7abeb fema yobhago 169.2 MB تحفة الحبيب فيما يبهج
0081 ta3’yer al mofta7 w shar7oh 114.6 MB تغيير المفتاح وشرحه
0083 al hwade fe shar7 al masalk 213.3 MB الهوادي في شرح المسالك
0083 aladab elsonia 395.8 MB الاداب السنية
0086 kashf al asrar 137.7 MB كشف الاسرار
0086 tal7’es al mofta7 fe al ma3ane w al bayan 101.6 MB تلخيص المفتاح في المعاني والبيان
0087 mbad2 alwosol ela 3lm al2sol 339.9 MB مبادئ الاصول عل علم الاصول
0088 tal7’es al mofta7 fe al ma3ane w al bayan 115.7 MB تلخيص المفتاح في المعاني والبيان
0089 7ashet 3la m3alm al2ssol , lf7’r alden alrazy 887.5 MB حاشية علي معالم الاصول.فخر الدين الرازي
008 eshrak masabe7 al seyar 4 1.5 GB اشراق مصابيح السيرة
008 ketab fi osol aldin 53.4 MB كتاب في اصول الدين
008 tu7fat alfukuha2 367.1 MB تحفة الفكاهة
0090 al magales fe al 7akam w al mawa3ez 323.8 MB المجالس في الاحكام والمواعظ
0093 nashr allta2ef 19.6 MB نشر اللطائف
0095 al hwade 239.6 MB الهوادي
0095 nuzhet alabrar 197.7 MB نزهة الابرار
0095 shar7 al lom3 147.6 MB شرح العلوم
0096 al bark allame7 80.9 MB البرق اللامع
0098 alkafe fe shr7 lwafe fe alfrw3 g1 1.0 GB الكافي في شرح الوافي
0099 alkafy fe shr7 alwafy fe alfro3, g2 409.9 MB لكافي في شرح الوافي
009 alkol almbd3 fe shr7 almkn3 84.7 MB القول المبدع في شرح المقنع
0101 algraa alsafia w alnafaa alkafia 400.1 MB الجرعة الصافية والنفحة الكافية
0102 shams el kolob 192.4 MB شمس القلوب
0103 3’mz al3ewon albssa2r g 1 354.7 MB غمز عيون البصائر
0104 3’mz al3uon albssa2r g2 313.0 MB غمز عيون البصائر
0105 3’amz el 3oyon el basa2er 3 276.2 MB غمز عيون البصائر
0105 tal7’es al mofta7 fe al ma3ane w al bayan 128.4 MB تلخيص المفتاح في معاني البيان
0108 al tork al wad7at fe 3mal al monas7’at 123.8 MB الطرق الواضحة في عمل المناسخات
0109 3ka2d al t7awe 262.7 MB عقائد التوحيد
0109 kasidet al borda 163.0 MB قصيدة البردة
010 al-mad7’al al-kabeer ela 3elm af3al al-raw7aneyat lebelynas 84.4 MB المدخل الكبير
010 tawfeek al3naiha fey shar7 alwekaiha 583.4 MB توفيق النهاية في شرح الوقاية
0112 badee3 alma3any 50.4 MB بديع المعاني
0113 shar7 kaseda yakol al3abd 40.9 MB شرح قصيدة يقول العبد
0115 ba7r alklam 83.9 MB بحر الكلام
0116 atraf 3agaeb al ayat 423.9 MB  أطراف عجائب الايات
0118 resala fi byan klmaty alshahada 23.7 MB رسالة في بيان كلمة الشهادة
0119 el gwaher w el dorr 371.2 MB  الجوهر والدرر
0119 shar7 kasedt el borda llbosare 124.2 MB شرح قصيدة البردة للبوصيري
011 al game3 al sa7e7 2 987.6 MB لجامع الصحيح 2
0123 manwar el sarerat w madar el barkat 210.3 MB منور السريرات ومدار البركات
0123 nozol al sa2ereen 159.0 MB نزول السائرين
0124 mtal3 al anzar fe shar7 twal3 al anwar 239.1 MB مطالع الانظار في شرح طوالع الانوار
0129 resala fe al klam 3la al bsmla 53.6 MB رسالة في الكلام على البسملة
0133 tl7’ess 26’har sk almowdh fe shr7 albrdah , ll2mam albowssery 370.3 MB  
0139 shar7 al 3ka2d al nsafya 160.8 MB شرح العقائد النسفية
013 asrar alresala 23.0 MB اسرار الرسالة
013 mabark al azhar 882.9 MB مبارق الازهار
013 mossba7 elhdaeh we mofta7 elwolaeh 935.6 MB مصباح الهداية ومفتاح الولاية
013 shar7 alseteen mas2alah 67.6 MB شرح الستين مسألة
013 shar7 mo5atasar ala3areed 38.9 MB شرح مختصر العقائد
013 sho3ab al eman 221.7 MB شعب الايمان
0144 bahr alanwar 277.1 MB بحر الانوار
0146 kashf alasrar 154.2 MB كشف الاسرار
014 mabark al azhar 908.5 MB مبارق الازهار
014 shr7 al7’zrgeh – alramzh – ll7’zrgy 100.8 MB شرح الخزرجية
014 shr7 n6’m elzbdah 240.6 MB شرح الزبدة
0150 Anfes nfae2s eldurer 332.2 MB انفاس نفائس الدرر
0151 fat7 el gwad bshar7 bant so3ad 161.9 MB  فتح الجواد بشرح بانت سعاد
015 7adus elsaqyfa 199.9 MB  حديث السقيفة
0158 dr algmama fi dr alnsian 39.8 MB در الغمامة في در النسيان
015 a7kam al a7kam fe shar7 a7ades al anam 1.1 GB  إحكام الاحكام لابن دقيق العيد
015 resala fi aldaera alhendya 32.0 MB رسالة في الديار الهندية
015 shar7 nozom al zobda 464.7 MB شرح نجوم الزبدة
0161 al fawaed al darary 120.3 MB الفوائد الدراري
0162 al nobza al altefa 96.1 MB النبذة العاطفة
0163 mo7’tasar tari7′ al Islam 651.1 MB مختصر تاريخ الاسلام
0164 kala2ed el gawaher 397.5 MB قلائد الجواهر
0168 a7san el to7af lmn lho el magd w el sharf 22.8 MB احسن التحف لمن له المجد والشرف
016 shar7 almola7’s fi alhayaa 117.4 MB  شرح الملخص في الحياة
0170 resala fe kayfayt sbot shahr rmdan 8.4 MB رسالة في كيفية تبوت شهر رمضان
0171 al 3aber fe al t3ber 21.0 MB العبر في التعبير
0171 mo7’tasar 7ayat al 7ayawan 477.3 MB مختصر حياة الحيوان
0172 alzail 3la alrawdatain 1 71.6 MB الذيل على الروضتين
0173 alzail 3la alrawdatain 2 81.4 MB الذيل على الروضتين
0174 alzail 3la alrawdatain 3 78.1 MB الذيل على الروضتين
0175 bo3’yat el salek ela 2shraf el masalek 417.3 MB بغية السالك على أشرف المسالك
0178 el bard el moshe fe sna3t el 2nsha 66.5 MB البرد الموشى في صناعة الانشا
017 al game3 al sa7e7 475.7 MB الجامع الصحيح
017 shar7 mogamm3 alba7ren 879.5 MB شرح مجمع البحرين
017 ta3beer alta7rer 192.4 MB تعبير التحرير
0188 resala fe tgwed al kor2an 30.5 MB رسالة في تجويد القرآنأحسن التحف لمن له المجد و الشرف
0189 alfwa’eh almskiaa fi alfwatah almkia 372.2 MB الفوائح المسكية في الفواتح المكية
018 goz2 mn alrwd alanf 20.5 MB جزء من الروض الحنيف
018 maqala fi alshekok 3ala patliamoos 38.5 MB مقاله في الشكوك علي بطليموس
018 mo3gam lealfaz alkor2an 55.9 MB معجم لالفاظ القران
018 mo7’atbt abe hanyfa m3 ga3fr 103.4 MB مخاطبة ابي حنيفة
018 mofta7 al kanz almadfon 1 85.6 MB مفتاح الكنز المدفون
0192 al tbyan fe adb 7amlet al kor2an 159.1 MB التبيان في ادب حملة القران
0195 shar7 al namozag fe al na7w 169.0 MB شرح النموذج في النحو
0195 tanbeh el mo3’taren 304.9 MB تنبيه المغترين
0196 al a7ades al mawdo3a 24.3 MB الاحاديث الموضوعة
0198 nozhet al nazer fe tawde7 no7’bet al fakr 358.2 MB نزهة الانظار في توضيح نخبة الافكار
019 al game3 al sa7e7 300.9 MB الجامع الصحيح
019 mofta7 alkanz almadfon 2 113.0 MB مفتاح الكنز المدفون
019 shar7 mogame3 albahreen G2 842.0 MB شرح مجمع البحرين
01 al2sol almneft ll2mam 2by 7nefh 86.7 MB الاصول للامام ابي حنيفة
02.zip 71.9 MB  
0200 shar7 al bade3ya 101.1 MB شرح البديعية
0201 al moben al mo3en 398.4 MB المبين المعين
0201 alkhasaes almakiah 170.5 MB الخصائص المكية
0203 al namozag al labeb fe 7’asa2es al 7abeb 93.3 MB النموذج اللبيب في خصائص لحبيب
0204 al fat7 al moben be shar7 al arbe3en 601.9 MB الفتح المبين بشرح الاربعين
0205 al fawa2ed al galela 68.7 MB الفوائد الجليلة
0205 tfser soret tbarak 345.3 MB تفسير سورة تبارك
0208 al shafa bi ta3ref al mostafa 651.9 MB الشفاء بتعريف حقوق المصطفي
0208 shagrt al yken w t7’lek nor sied al morsalin 113.5 MB شجرة اليقين وتخليق نور سيد المرسلين
0209 tal7’es 3la resalet lilat al nasf mn sha3ban 326.1 MB تلخيص علي رسالةليلة النصف من شعبان
020 al kwakeb al drare fe shae7 sa7e7 al bo7’are 1.4 GB الكواكب الدرار يفي شرح صحيح البخاري
020 mofta7 alkanz almadfon 3 116.6 MB مفتاح الكنز المدفون
0210 to7ft al molok 85.9 MB تحفة الملوك
0211 al 7okm al madbot fe t7rem fa3l kawm lot 152.7 MB الحكم المضبوط في تحريم فعل قوم لوط
0214 hadayt al manan fe fada2el lilat al nasf mn sha3ban 309.3 MB  
0215 Al badr al moner 382.9 MB البدر المنير
021 fat7 al bary 1 607.4 MB فتح البارئ
021 mofta7 alkanz almadfon 4 224.5 MB مفتاح الكنز المدفون
021 shar7 manzomat alnosfy fey al7’laf 474.3 MB شرح منظومة النصفي
021 to7fet al a7bab 410.5 MB تحفة الاحباب
0220 alfat7 almobin 2.9 MB الفتح المبين
0220 elkoter elnbatty 49.7 MB القطر النباتي
0224 tazkera mn nasa 9.3 MB تذكيرة من النسيان
022 al mogtaby 1 682.5 MB المجتبي
022 doaa nama 191.4 MB دعا نامه
022 mofta7 alkanz almadfon 5 227.4 MB مفتاح الكنز المفون
0231 tahfa alarib fi alrad ala ahl 53.8 MB تحفة الأريب في الرد على أهل الصليب
0235 mawhab alkrim almnan fi alklam 38.5 MB مواهب الكريم المنان
0239 kitab gales el zorfa2 w 2nes el 27babw el 7’olfa2 353.6 MB جليس الظرفاء وانيس الاحباب الخلفاء
023 al kawkab al dory 748.5 MB الكوكب الدري
023 mofta7 alkanz almadfon 6 237.9 MB مفتاح الكنز المدفون
023 shar7 al mola7’s fi al hayaa 67.8 MB شرح الملخص في الحياة
023 zohor albostan 102.1 MB زهور البستان
0244 al tanfer 3an al tafker fe 7ak 7ormet nka7 al mo3atka 3la al share3a 15.3 MB التنفير عن التفكير في حق حرمة نكاح علي الشريعة
0244 mo5tasat irshad alsari 178.2 MB مختصارات ارشاد الساري
0245 al kashf 3an mogawazet hazehe al oma ll2lef 17.0 MB الكشف عن مجاوزة هذه الامة الالف
0247 al makased al 7asna 427.4 MB المقصد الاسني
0248 bol3’at el masta3gel 66.2 MB بلغة المستعجل
0249 korat 3ayn al 27’wan al sadeken 139.3 MB قرة العين الاخوان الصديقين
0249 msharek elanwar 107.8 MB مشارق الانوار
024 nozhet altlab 57.0 MB نزهة الطلاب
024 zeyadet al game3 al sa3’er 369.2 MB زيادات الجامع الصغير
0252 elshefa fey bade3 elaktefa 75.9 MB الشفاء فب بعض الاكتفاء
025 almo3alm 3la 7rof almo3gam 300.9 MB المعلم علي حروف المعجم
025 mafad al osool fi ta7kek al 7osool 165.2 MB مفاد الوصول في تحقيق الاصول
0261 7ade el 2z3an el nagdya 65.9 MB الاذان النجدية
0261 bawadi al domou3 49.0 MB بوادي الدموع
0265 resala fe al fakh 19.3 MB رسالة في الفقه
0267 rasha7 3oyon el rok 329.2 MB رشح عيون الروق
0268 ketab fey eltsawuf 134.1 MB كتاب في التصوف
026 al game3 al sa7e7 445.6 MB الجامع الصحيح
026 algafr algame3 49.8 MB الجعفر الجامع
026 mofta7 alkanz almadfon 9 345.8 MB مفتاح الكنز المدفون
0270 kanz al 7aka2k 300.6 MB كنز الحقائق
0271 resala fe al tawasol 41.0 MB رسالة في التوسل
0273 kifayt al mostafed 24.2 MB كفاية المستفيد
027 magmo3t fi alfalk 4 107.5 MB مجموعة في الفلك
027 masbe7 al sona 649.5 MB مصابيح السنة
027 nuzum algwaher 573.3 MB نظم الجواهر
027 shar7 3la kashf alra2n 374.7 MB شرح علي كشف اران
0285 mo7’tasar al 7asn al 7asen 61.0 MB مختصر علي الحصن الحصين
0286 kitab manar 56.6 MB كتاب منار
0287 Menae7 elaltaf 116.6 MB  
028 7ashet 3la shr7 alsmrkandy 3la alrssalh al3dhdeh fe alwad3 llaegy 818.2 MB  
0289 kanz al 7ak 147.9 MB كنز الحق
028 al 3odda be7’tsar al 3omda 383.2 MB العدة شرح العمدة
028 shar7 masabe7 al sona 779.8 MB شرح مصابيح السنة
028 ta3ter anfas al adeeb 332.5 MB تعطير اانفاس
0292 kitab fe al 7ades 176.0 MB كتاب في الاحاديث
029 al moyasr (shar7 masabe7 al sona) 992.6 MB الميسر شرح مصابيح السنة
029 alzig algame3 161.6 MB الزيج الجامع
0303 manb3 al dorar fe 3alm al asar 67.6 MB منبع الدرر في علم الاسرار
030 al mafate7 fe 7al al masabe7 1.1 GB المفاتيح في حل المصابيح
030 mofta7 alkanz almadfon 13 363.1 MB مفتاح الكنز المدفون
030 nateget alafkar fi a3mal al lel we alnahar 40.2 MB نتيجة الافكار علي اعمال الليل والنهار
031 al montaka fe al a7kam 834.8 MB المنتقي في الاحكام
031 dostor ale3lam 1 713.8 MB دستور الاعلام
031 magmo3t fi alfalk 8 83.9 MB مجموعة في الفلك
032 3’ait alma2mol shar7 warakat al2osol 195.6 MB غاية المامول شرح ورقات الاصول
032 dostor ale3lam 2 599.9 MB دستور الاعلام
032 sonan ebn maga 9 373.2 MB سنن ابن ماجه
033 al natf al 7esan 3la mazhb abo 7anefa al no3man 537.4 MB النتف الحسان علي مذهب ابي حنيفة النعمان
033 gala2 almafhom 46.2 MB جلاء المفهوم
033 game3 al fawa2ed mn game3 al osol 1.2 GB جامع الفوائد من جامع الاصول
033 mofta7 alkanz almadfon 16 328.0 MB مفتاح الكنز المدفون
034 7asheya 3la 7’otbet al snosya 61.6 MB حاشية علي خطبة السنوسية
034 mo7’tasar al game3 al sa7e7 370.1 MB مختصر الجامع الصحيح
035 al kawkab al moneer 2 614.1 MB الكوكب المنير
036 mofta7 alkanz almadfon 19 164.7 MB مفتاح الكنز المدفون
037 shar7 al mabedy 129.4 MB شرح المبدي
037 zad almaser fi 3lag albwaser 58.2 MB زاد المسير في علاج البواسير
038 al tanke7 le alfaz al game3 al sa7e7 397.4 MB التنقيح لالفاظ الجامع الصحيح
039 3omdt altaleb w to7fet alra3’eb 230.9 MB عمدة الطالب وتحفة الرغائب
039 al elmam bea7adeeth al a7kam 334.9 MB الالمام باحاديث الاجكام
039 bahget alalbab fi 3elm alesterab 22.4 MB بهجة الالباب في علم الاسطرلاب
039 el rawda el bahya fe shar7 allm3a el dmashkaia 1.0 GB الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية
03 ressalh fe ms2lt al2sharh balmssb7h 11.4 MB رسالة في مسالة الشرح بالمصباح
040 to7fet al sebyan 28.2 MB تحفة الصبيان
041 7’atemet tahzeeb al matale3 8 544.3 MB خاتمة تهذيب المطالع
041 alkwakb aldoreya 37.0 MB الكواكب الدرية
041 fath zi alsefat 95.7 MB فتح زي الصفات
042 al7mas almuratab 89.3 MB الحماس المرتاب
042 fatawe ebn el shalbe 584.5 MB فتاوي ابن الشلبي
042 manzom fi alshohor alromeya 9.1 MB منظومة في الشهور الرومية
042 merat al 3agaeb 116.1 MB مراة العجائب
042 sonan ebn maga 1 723.2 MB سنن ابن ماجة
043 ma3rfet 3olom al 7adeth 195.7 MB معرفة علوم الحديث
043 rsala fi al 3amal belrob3 al marsom 39.9 MB رسالة بالعمل بالربع المرسوم
044 7adaek al azhar 392.8 MB حدائق الازهار
045 al3’amaz 3la allmaz 38.8 MB  
045 kashf ma3ane el bade3 fe bayan moshklat el mane3 986.3 MB كشف معاني البديع في مشكلة المعاني
047 alfeyat al3eraky 65.3 MB الفية العراقي
049 ttmt alftawy al7’ereh lnf3 7’er albreh 1.3 GB الفتاوي الخيريه لنفع البريه
04 tzeen al3badh lt7ssen al2sharh 18.8 MB تزيين العبادة لتحسين الشرح
050 mo7’tasar alforok 18.2 MB مختصر الفاروق
050 rsala fi este7’rag a3mal 25.4 MB رسالة في استخراج اعمال
052 2sar el 2wal fe trteb el dawal 280.7 MB اثار الاوائل في ترتيب الدول
053 mbl3′ el2rb 24.0 MB  
054 fawa2ed fi bian aleslam 16.2 MB فوائد في بيان الاسلام
055 7ashia 3la shar7 albasmala 73.5 MB حاشية علي شرح البسملة
057 alida7 fi asrar alneka7 149.9 MB الايضاح في اسرار النكاح
059 alkalam alyasser 8.9 MB الكلام اليسير
059 em3an alnthr 222.9 MB امعان النظر
05 dho2 alm3aly fe shr7 bd2 al2maly ll2oshy 123.0 MB درج المعالي شرح بدء الامالي
060 7ashet 3la shr7 alkaty 3ly aesa3’ogy 299.4 MB حاشية علي شرح الايسغاوجي
060 rsala fi 7odod alamrad 38.2 MB رسالة في حدود الامراض
061 resala fi tafdel 11.1 MB  
062 alm6l3 3la shr7 almkn3 ( alm6l3 3la msa2l almkn3) – l2by mkr3 155.4 MB 155.4
062 masmo3 7alab 30.9 MB مسموع خلاب
064 3’ayat al3’arad 97.8 MB ايات
064 nozhet alnathar fi tawde7 49.9 MB نزهة النظار في التوضيح
066 7ashet 3la alrssalt al7sneh fe al2dab 339.4 MB حاشية علي شرح الرسالة الحسينية في الأدب
066 almo7’tasar fi 3elm alathar 26.3 MB المختصر في علم الاثر
068 al tazkara b27wal al mawta w 2omor al 2a7’ara 284.2 MB التذكرة ياوائل الموطا
068 tbkat el 2wlya2 332.4 MB طبقات الاولية
069 aldrh alfa7’rh fe kshf 3lom al27’rh 575.0 MB الدرة الفاخرة في كشف علوم الاخرة
06 ressalt fe al2s6la7at almtdaolh fe ktb alfkh 6.9 MB رسالة في المتداولة في الفقه
071 ktab fat7t al3lom 615.5 MB كتاب فاتحة العلوم
072 Al2eda7 we albeian 289.4 MB الايضاح والبيان
073 b7r alklam – 2sol 2by alm3en 438.9 MB بحر الكلام
075 ma3any al ma3any 149.4 MB معاني المعاني
075 yanbe3 el 7km el nabwyh 63.0 MB ينابيع الحكم النبوي
079 7ashet 3la shr7 aesa3’ogy llkaty 302.3 MB حاشية علي شرح ايساغوجي
07 gm3 7washy w t3lekat mn shr7 al6rekh alm7mdeh l3bd alnsser 7’ogh 926.0 MB  
080 dor al7abeb 612.0 MB در الحبيب
081 ktab 2lfa6′ alkfr 354.9 MB كتاب الفاظ الكفر
084 7ashia 3la shar7 al5tabi 85.1 MB حاشية علي شرح الخطيب
085 zahr alrabii3 fi shawahed albadi3 96.7 MB زهر الربيع في شواهد البديع
086 al makalat al gawhareya 265.1 MB المقالات الجوهرية
087 ktab fi ahkam alhid 106.3 MB كتاب في احكام الحيض
088 manakeb aby yazeed 185.4 MB مناقب ابي يزيد
089 almothalatha fi allo3’a 10.6 MB المثلثات في اللغة
094 shar7 al arba3en al nawaweya 83.4 MB شرح الاربعين النووية
097 7ashia 3la shar7 al3esam 64.3 MB حاشية علي شرح الاسلام
097 al kashf 3an mogawaza 35.3 MB الكشف عن مجاوزة هذه الامة الالف
097 almwaqef alsharifah 41.3 MB المواقف الشريفة
098 asheya 3ala almosayara 186.5 MB حاسية علي المسيرة
098 dorr al tegan 399.0 MB درر التيجان
099 7ashia 256.9 MB حاشية
100 ketab fi a3lom alferasa wal3lamat 61.4 MB كتاب في علوم الفراسة والعلامات
101 sena almohtda ela maf5ar elwazer 365.1 MB سنا المهتدي علي مفاخر الوزير
103 shar7 al arba3on al nawaweya 364.0 MB شرح الاربعون النووية
105 manakeb al 2emam malek 2bn 2nas 82.2 MB مناقب الامام مالك ابن انس
105 nobtha men fadael 52.5 MB نبذة من فضائل
106 al kashef 3n mogawzt 21.6 MB الكشف عن مجاوزة هذه الامة الالف
108 alhai2a alsonia 25.8 MB الحياه السنية
108 mo5tasar mn 5olaset 17.9 MB مختصر من خلاصة
110 al anwar al azharaia 107.8 MB الانوار الازهرية
110 almo3’ni fi osol alfekh 124.6 MB المغني في اصول الفقه
111 magmo3 mo7’tasar mn ketab belo3′ al amal 371.1 MB مجموع مختصر من كتاب بلوغ الامال
111 ro2os al masa2el 88.5 MB رؤؤس المسائل
112 7’olaset al fekr 218.6 MB خلاصة الفكر
112 ketab ahl alsonna 11.1 MB كتاب اهل السنة
112 resal mo3alka lekayd al shaytan lenafso 40.9 MB رسالة مكايد الشيطان لنفسه
113 gam3 al wasael 604.9 MB جمع الوسائل
115 al mena7 al elaheya beshar7 al alfeya (mat7af) 152.9 MB المنح الالهية بشرح الالفية
117 mezan almd3een fe ekamt albenten 60.7 MB ميزان المدعين في اقامة البينتين
119 b3d al lataef 367.6 MB بعض اللطائف
119 fatawe ebn el shalbe 599.6 MB فتاوي ابن الشلبي
119 yatemat el dahr fe fatawe ahl el 3asr 580.8 MB يتيمة الدهر في ففتاوي اهل العصر
11 shar7 resalt ethbat al wageb 105.5 MB شرح رسالة اثبات الواجب
120 al rawd w al mekyas 636.7 MB الرود والمقياس
120 nayl al ra2ed fe al nayl al za2ed 1 86.4 MB الرائد في الناي الزايد
122 al3akaed alnasafya 173.2 MB العقائد النسفية
122 anmozag al labeb 71.1 MB انموذج اللبيب
123 nayl al ra2ed fe al nayl al za2ed 2 82.6 MB الرائد في الناي الزايد
123 nozol al daereen 159.0 MB  
128 7ashet 3la mraky alfla7 shr7 nour alaedha7 , l7ssn alshrnbla 868.9 MB 868.9
129 manaheg al kalam 81.0 MB مناهج الكلام
131 al dor al mandod 145.8 MB الدر المنضود
132 irsal al3’emama bma 7al mn alzalamah 9.6 MB  
132 ta7’mes al kaseda 24.1 MB تخميس القصيدة
133 kashf al satar 213.5 MB كشف الاستار
134 tarteb fatawa al nawawy 96.6 MB ترتيب فتاوي النووي
136 to7fet alketab fi ketabet alsokouk 521.4 MB تحفة الكتاب في كتابة السكوك
137 shar7 al fekh al akbr 230.3 MB شرح الفقه الاكبر
137 trteb ftawy alrmly 413.2 MB ترتيب فتاوي الرملي
139 omneiatt alalma3y 197.4 MB امنيات
139 shar7 nozom almogehat 262.3 MB شرح نظم موجهات
13 rsalt ebn al saffar 30.9 MB رسالة ابن الصفار
140 fat7 al kadeer 2 729.3 MB فتح القدير
140 shar7 om al braheen 66.8 MB شرح ام البراهين
143 ba7r al kalam 104.5 MB بحر الكلام
145 al agweba al bananeya 38.4 MB الاجوبة اللبنانية
148 alfwa’ed allatifa 38.6 MB الفوائد اللطيفة
153 Kenz alasma fi alma3ma 35.5 MB كنز الاسماء في المعمي
154 t3lek 3la 7ashyt al 7’ayaly 355.0 MB تعليقات علي حاشية الخيالي
155 anmozag al labeb 80.0 MB أنموذج اللبيب في خصائص الحبيب
158 to7fet alra3’been fi bian amr altawa3een 46.3 MB تحفه الراغبين في بيان امر الطواعين
15 al nase7′ w al mnso7′ 45.8 MB الناصح والمنصوح
160 al 7abaek fi a7’bar al malaek 229.0 MB الحبائك في أخبار الملائك
160 hedayat al moreed 274.0 MB هداية المريد
161 alloam3 aldrr fe kra2t naf3 28.3 MB الدرر اللوامع في قراة نافع
168 gala2 alkoloup 1.7 GB جلاء القلوب
169 muthier al3’aram 108.8 MB  
171 al 3aber fe al t3ber 21.0 MB العبير في التعبير
176 anwar al7alak fi amaken ro2iat alnabii 343.9 MB انوار الخلاق في امكانية رؤية النبي
177 kashf alasrar 3ma 5afia 3n alsrar 192.9 MB كشف الاسرار المخفية عن الاسرار
179 alfrouk alla3’awia 350.0 MB الفروق علي الزاوية
17 nteget al beshara 15.1 MB نتيجة اابشارة
17 sefat al 3mal balraml 75.0 MB صفة العمل بالرمل
183 Ketab al mahaye3 gm3 b3d almashaye7′ 266.4 MB  
187 al 7erz al thameen 511.2 MB الحرز الثمين
18 7ashya 3la m3alm al den 157.8 MB حاشية علي معالم الدين
191 alresala almaimoniah 107.4 MB الرسالة الميمونية
191 ketab fi al a7adeth al mawdo3a 184.9 MB كتاب في الاحاديث الموضوعة
191 resalat ale7wan 125.8 MB رسالة الحيوان
192 adab almorideen 48.7 MB ادب المريدين
194 3oraf al3abeer 126.5 MB عرف العبير
196 rwdat alganat 29.8 MB روضة الجنان
197 resala fi ta7kek lafth al zendek 59.8 MB رسالة في تحقيق لفظ الزنديق
197 shamael shareef 170.5 MB شمائل شريفة
204 Msalek fe takrer nagat aw layes abawi alrasool 325.3 MB مسالك في تقرير نجاة ابوي الرسول
206 rsala fi mostala7 al 7adeth 78.9 MB رسالة في مصطلح الحديث
207 takrerat 3an kesat al esraa wa al me3rag 154.5 MB تقريرات عن قصة الاسراء والمعراج
208 shagrt al yken w t7’lek nor sied al morsalin 51.2 MB شجرة اليقين وتخليق نور سيد المرسلين
20 mkala fi maeyat 18.6 MB مقالة
211 al 7okm al madbot fe t7rem fa3l kawm lot 56.4 MB الحكم المضبوط في تحريم فعل قوم لوط
211 al bahga al saneya 73.9 MB البهجة السنية
211 igazet almo3ez 22.6 MB اجازة المواعظ
211 lawame3 alanwar 86.6 MB لوامع الانوار
212 mo7’tasar al makased al 7asanah 63.6 MB مختصر المقصد الاسني
213 al faraed wa al 3’araeb 159.9 MB الفوائد والغرائب
214 matlab tefl 337.8 MB مطلب
214 resala fi tafseer ba3d a7adith alrasool 12.5 MB رسالة في تفسير بعض احاديث الرسول
214 resalet thaniat alrokod 17.5 MB رسالة سنيات الرقود
214 shar7 3ebara fi aldor almo5tar 32.7 MB شرح العبارة في الدر المختار
216 al dor al manzom 58.2 MB الدر المنظوم
216 al dora al farida 289.0 MB الدرة الفريدة
217 7’olaset ma rawah al wa3oon 39.4 MB خلاصة ما رواه الواعون
223 7okm al naby 206.2 MB حكم النبي
224 al 3aros al magleya 19.0 MB العروس المجليه
225 redab al mortashef 12.7 MB رضاب المرتشف
231 shar7 al manzoma al baykoneya 68.8 MB شرح المنظومة البيقونية
232 men7at al ra7man 89.3 MB منحة الرحمن
232 nakl 3n ketab mogam3 alzohor 19.2 MB نقل عن كتاب مجمع الزهور
236 adab al7mam 39.7 MB اداب الحمام
23 rsala fi al fasd w al 7egamah 16.8 MB رسالة في الفصد والحجامة
241 shar7 al shamael al nabaweya 350.9 MB شرح الشمائل النبوية
242 ala3oz fi ethbat 7.1 MB الوعظ في التهابات
242 almo5tasar fi mostala7 7.1 MB المختصر في المصطلح
242 nobza mn asl 7.6 MB نبذة من اصل
242 zahr alafham 5.3 MB زهر الافهام
243 fat7 al moben beshar7 al arba3een 340.0 MB فتح المبين بشرح الاربعين
245 mosalsalat al 3akad 61.8 MB مسلسلات العقائد
246 shar7 7’otbet al arba3een al wad3aneya 258.5 MB شرح خطبة الاربعين الودعانية
248 anees al monkate3een 237.0 MB انيس المنقطعين
250 knash fe 3lom mo7’tlfah 732.6 MB كناش في العلوم المختلفة
251 3’wany alashwak 70.6 MB موانئ الاشواق
251 shehab al a7’bar 176.6 MB شهاب الاحبار
253 kesat al esraa wa al me3rag 174.2 MB قصة الاسراء والمعراج
253 t3lem almot3lm lt3lm trek al3lm 327.4 MB تعليم المتعلم
254 7ashet 3la tgred al3ka2d lnsser alden altosy 385.2 MB حاشية علي تجريد العقائد نصر الدين الطوسي
255 anees al monkate3een 174.1 MB انيس المنقطعين
256 al 3’aya fi shar7 al hedaya 113.7 MB البداية في شرح الهداية
258 shehab al a7’bar 30.7 MB شهاب الاخبار
260 amaly ebn 7agar 25.1 MB امالي ابن حجر
261 al debaj 3ala sa7e7 moslem 494.1 MB الديباج علي صحيح مسلم
262 shar7 al arbe3een al nawaweya 30.8 MB شرح الاربعين النووية
263 mo7’taser elgame3 194.2 MB مختصر الجامع
264 al arbe3on 7adethan 171.7 MB الاربعون حديث
266 al mowate2 1 389.5 MB الموطا
267 al arbe3on 7adethn 83.6 MB الاربعون حديثا
269 7elyat al abrar 265.0 MB حلية الابرار
276 nozhet al nathar 45.6 MB نزهة النظار
277 rsala fi al 7adeth 13.1 MB رسالة في الحديث
278 al arbe3on al nawaweya 45.4 MB الاربعون النووية
280 al arbe3on 7adethan 153.6 MB الاربعون حديثا
281 menhag al mota3alem 42.2 MB منهج المتعلم
284 al 7esn al 7aseen 120.4 MB الحصن الحصين
287 sanad al she7′ al yafy 30.0 MB سند الشيخ اليافعي
288 al fwaed al galelah 72.4 MB الفوائد الجليلة
290 nozhet al nazar 117.9 MB نزهة النظار
299 al mawaheb al mohamadeya 705.5 MB المواهب المحمدية
29 al matlab al mane3 111.2 MB المطلب المنيع
302 al eda7 wa al tabeen 119.9 MB الايضاح والتبيان
34 shar7 fosol abokrat 38.6 MB شرح فصول ابقراط
35 rsala fi ethbat al wageb 195.4 MB رسالة في اثبات الواجب
3 rsalt al 3wam 12.1 MB رسالة الاعوام
43 bayan al mo3’nem 221.2 MB  
4 nehayat al kasd 55.3 MB نهاية  القصد
55 3’ayat al maksed fe zawa2ed al mosnad 1.7 GB غاية المقصد في زوائد المسند
55 ktab fi amrad al 3en 154.4 MB كتاب في امراض العين
57 shar7 alfra2ed alseragia 473.0 MB شرح الفرائض السراجية
60 mo7’tasr al a7kam 2 244.7 MB مختصر الاحكام
62 to7fet al mo7eb 31.9 MB تحفة المحب
63 mo7’tsr slk al dren 50.5 MB مختصر سلك الدارين
63 no7’bt al fekr fi mostla7 ahl al athar 56.5 MB نخبة الفكر في مصطلح اهل الاثار
6 gwaher al laly 183.3 MB جواهر الالالئ
74 mofta7 al 3olom-3 202.9 MB مفتاح العلوم
75 game3 al 3oloom wa al 7ekam 464.4 MB جامع العلوم والحكم
82 shar7 al arba3en al wad3aneya 85.7 MB شرح الاربعين الودعانية
83 to7fet al abrar 1,022.9 MB تحفة الابرار
86 al kawakeb al drary 495.4 MB الكواكب الدراري
87 al emta3 be al arbe3en al motabayna 74.7 MB الإمتاع بالأربعين المتباينة السماع
8 mkala fi kayfyat al rasd 31.5 MB مقالة في كيفية الرصد
8 shar7 manzomet asmaa 65.1 MB شرح منظومة اسماء الله الحسنيالإمتاع بالأربعين المتباينة السماع
94 althmarat alshahia 84.0 MB الثمرات الشهية
 
     

13 تعليق حتى الآن.

 1. يقول الطيب انس:

  بارك الله في جهودكم و نفع بكم و جزاكم خيرا

 2. يقول ايمن:

  ما شاء الله عمل رائع

  ظهرت عندي قائمة المخطوطات فيها ملف وورد من صفحتين فيه 31 مخطوطة فقط

  فهل المشكلة من عندي؟

 3. يقول وائل محفوظ:

  جزاكم الله خيرا .. ولكن أين ذهبت بقية المخطوطات؟ أظنها كانت أكثر من الموجود بكثير ثم اختفى كثير منها بعد إعادة تسمية المجلدات

 4. السلام عليكم … جزاك الله خير مولانا الشيخ مشرف
  سيدي الفاضل أود التنبيه فقط أن الكثير من أسماء المخطوطات في هذه المكتبة غير مطابق للمخطوطه ولا أدري السبب فمثال ذلك … المخطوطة المسماة شرح نجوم الزبدة
  ماهي إلا كتاب الاشارات إلى ماوقع في المنهاج من أسماءالأماكن اللغات وغيره لاأظنه قليل
  فيرجى من الأخوة الأفاضل الانتباه

 5. يقول احسان مقدس:

  السلام عليكم و رحمه الله و بركاته

  اريد أن استفسر بأن هل عدد المخطوطات في مكتبه بلديه الاسكندريه هو 1158 مخطوطه ام هناك مخطوطات اخري لم يتم ذكرها في هذه القائمه؟
  و شكراً

 6. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبراكتهوبعد فجزاكم الله تعالى خيرا على ما تبذلونه في سبيله من خدمة العلم والعلماء، أريد منكم خدمة وهي: البحث عن رقم مخطوطة رسالة مفعل لمحمد بن علي الصبان في قسم المخطوطات بمكتبة الإسكندرية ، وقد سبق لي أن زرتها، وأخذت نسخة طبق الأصل من هذا المخطوط ولكن ضاع مني التوثيق العلمي فالرجاء من محسن الاتصال بقسم المخطوطات وتقديم هذا العون لباحث في سبيل الله وشكرا, أخوكم الفقير إلى عفو ربه الأخضر قدور قطاوي

 7. يقول أبو تميم:

  السلام عليكم
  حضرتك ذكرت أن عدد المخطوطات 1158 ينما الموجود 525 .. فهل هناك بقية لم ترفع أم أن في الأمر أمر ….؟
  رجاءً الإيضاح جزيت خيرا

 8. جزاكم الله كل الخير … كل الخير علي نشر العلم وتعريف العرب بأصولهم … أقترح علي سيادتكم وعلي الإخوة العرب بإعادة كتابة المخطوطات علي ملفات Doc أو PDf حتي يتمكن الجميع من البحث بالكلمة وكذلك حسن القراءة والمطالعة والأستفادة من الكتب العلمية المنشور والمخطوطات النادرة التي يتعذر علي المطلع الإطلاع عليها فما بالكم بغير المطلع … 01226700711 ونرجو من المهتمين أن يراسلونا في مناقشة كيفية تحقيق الفكرة

  • يقول وائل محمد بكر:

   نعم هذا عمل جيد لكن يحتاج إلى من يقوم عليه ماديًّا،، ولو تحقيقها يكون أفضل خاصة الجيد والنادر منها

 9. يقول أبو صهيب عبد الله الزغبي:

  مخطوط كتاب مختصر الروضة ( البلبل ) هل هو ضمن المخطوطات المرفوعة من مكتبة بلدية الاسكندرية

 10. يقول هادی خدیور:

  بارک الله

 11. يقول ماجد عرابي:

  موقع رائع جدا ….

 12. يقول علي حميد حبيب:

  وفقكم الله احتاج مخطوطة تحفة الافكار الالمعية بشرح السبط على الرحبية لعلي الوناءي